Pavla Hadrabová

Pavla Hadrabová je daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců České republiky. Specializuje se zejména na nepřímé daně, poskytuje však i poradenství v oblasti korporátního zdanění a zdanění fyzických osob. Pavla má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování daňového poradenství i zastupování klientů před správcem daně. ******************************************************************************************** Pavla Hadrabová is tax advisor and member of Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic. She mainly focuses on indirect taxes, however she also provides tax services in the corporate and personal taxes. Pavla has broad experience in tax advisory and compliance and she also often represents clients in dealings with tax authorities.
1717/01/2023

Na co nezapomenout při zpracování hlášení Intrastat v roce 2023?

Autor |17/01/2023|Ostatní|0 Komentářů

Stejně jako v předchozích letech, dochází i v roce 2023 k několika změnám v oblasti přípravy a podání hlášení Intrastat. V našem článku jsme shrnuli nejen nejdůležitější změny, které budou muset zpravodajské jednotky při sestavování hlášení Intrastat v roce 2023 reflektovat, upozorňujeme Vás i na povinnosti, které vyplývají z vykázaných dat a použitých režimů v roce 2022.
Povinnosti související s podáním zjednodušeného hlášení
V roce 2022 byla […]

303/01/2023

Novinky v uplatňování zjednodušení třístranného obchodu

Autor |03/01/2023|DPH|0 Komentářů

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) vydal přelomový rozsudek ve věci C-247/21 Luxury Trust Automobil týkající se zjednodušení v oblasti DPH v rámci tzv. třístranného obchodu.

Případ, který SDEU řešil, se týkal třístranného obchodu s automobily uskutečněného ještě před Brexitem mezi britským dodavatelem, rakouskou prostřední osobou a českým konečným odběratelem. Na faktuře od prostředníka nebylo uvedeno, že český […]