Nikoleta Koprdová

Nikoleta Koprdová se v daňovém poradenství věnuje především oblasti daně z příjmů, její doménou je zdanění příjmů fyzických osob se zaměřením na problematiku zamezení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Daňovým poradenstvím se začala zabývat již při studiu a je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. ************************************************************************************************************************************** In tax consulting, Nikoleta Koprdová focuses mainly on income tax, her domain is taxation of personal income with a focus on the issue of avoiding double taxation of income from abroad. She started working in tax consulting already as a student. She graduated the University of Economics in Prague.
909/09/2020

2021 Tax Package: changes will affect the meal vouchers as well as real estate

Autor |09/09/2020|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

During the summer, the government submitted to the Chamber of Deputies a government bill to amend the Income Tax Act, which is expected to become effective as of 1 January 2021. It is part of the Chamber of Deputies document No. 910, and its first reading in the Chamber of Deputies took place in July. […]

909/09/2020

Advance premiums paid by the self-employed are back againg

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Starting September 2020, entrepreneurs are obliged to make advance payments for health insurance and social security premiums once again.

Social Security

Act No. 136/2020 Sb. waived the obligation to pay monthly advance social security premiums from March to August 2020 for self-employed. Therefore, in September 2020, the self-employed are obliged to pay advance social security premiums for […]

909/09/2020

Povinnost pro podnikatele platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění je zpět

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Počínaje měsícem září 2020 jsou podnikatelé povinni začít opětovně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným bylo zákonem č. 136/2020 Sb. prominuto placení záloh na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. V září 2020 jsou tedy OSVČ povinny provést úhradu zářijové zálohy ve standardní výši a v zálohové povinnosti pokračovat […]