Kateřina Navrátilová

Kateřina Navrátilová je zkušenou daňovou poradkyní působící ve společnosti LERIKA přes 6 let. Profesně se zaměřuje zejména na korporátní klientelu z oblasti developerským firem a realitních společností, a to v celém spektru daňového poradenství přes účetní poradenství, daň z příjmů a související problematiku DPH až po daně z nemovitých věcí. *********************************************************************************************** Kateřina Navrátilová is an experienced tax advisor, working for LERIKA for over 6 years. Professionally, she focuses mainly on corporate clients such as developers or real estate companies. She provides advisory services in the whole spectrum of taxes, specilizing on accounting advisory, income tax, related VAT issues or real estate taxes.
2626/10/2020

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Autor |26/10/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Zpětné uplatnění daňové ztráty je jedním z nástrojů, který mohou poplatníci daně z příjmů (fyzické i právnické osoby) nově využít pro získání peněžních prostředků a vykrýt tak neplánovaný propad svých příjmů nejen v čase světové pandemie a souvisejících ekonomických následků.

Nová právní úprava je součástí daňového balíčku, který byl schválen s účinností od 1. července 2020 […]

2626/10/2020

Loss carryback

Autor |26/10/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Loss carryback is one of the instruments that income tax payers (individuals and corporations alike) can newly adopt to improve cash flow and bridge a period of an unexpected fall in income, not only in the current period of the world pandemic and its relating economic consequences.

The new regulation is part of the tax package […]