Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
1010/01/2021

General waiver for property and road tax

Autor |10/01/2021|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 7 January 2021, in Financial Report No. 3, Czech Ministry of Finance issued a decision on the waiver of potential penalties in connection with 2021 property tax and 2020 road tax. Both tax returns can be filed until 1 April 2021 (instead of 1 February 2021). Road tax is now payable until 1 April […]

202/01/2021

Cestovní náhrady v roce 2021

Autor |02/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Tuzemské pracovní cesty

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a snižuje se průměrná cena pohonných hmot.

Vyhláška obsahuje rovněž referenční cenu pro elektrickou energii v případě nabíjení […]

202/01/2021

2021 Per Diems

Autor |02/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Domestic Business Travel

As of 1 January 2021, a directive of the Ministry of Labor and Social Affairs amending travel compensation for employees paid during the course of domestic business travel was passed. Per diem rates and compensation for the use of vehicle both increase and average cost of fuel decreases going forward. The directive includes […]

101/01/2021

2021 Tax Package

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

The tax package, which represents one of the major tax law amendments for 2021, has reached its destination, and was duly published the Collection of Laws on 31 December 2020. Contrary to some expectations, the changes thus come into effect as of 1 January 2021.

What has changed as of 1 January 2021?

Abolition of supergross […]

101/01/2021

Daňový balíček pro rok 2021

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Cesta daňového balíčku doznala svého konce a jeden z klíčových zákonů, kterým se mění daňové předpisy pro rok 2021, byl dne 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oproti mnohým očekáváním tak nabývají změny účinnosti již od 1.1.2021.

Co se všechno od 1.1.2021 tedy mění?

Zrušení superhrubé mzdy. Navyšování základu daně o odvody na pojistné hrazené zaměstnavatelem se stává […]

3030/12/2020

Brexit a DPH

Autor |30/12/2020|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Velká Británie a EU podepsaly 24. 12. 2020 dohodu o obchodu a spolupráci po Brexitu. Jejím předmětem jsou nová pravidla, která se budou aplikovat na vztahy mezi Velkou Británií a EU po 1. 1. 2021. Stručné informace k dohodě o obchodu a spolupráci po Brexitu uzavřené na Štědrý den jsou dostupné na stránkách Evropské komise […]

3030/12/2020

Brexit and VAT

Autor |30/12/2020|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 24 December 2020, United Kingdom and EU signed EU-UK Trade and Cooperation Agreement for the situation after Brexit. The scope of the Agreement includes new rules applied to relationships between UK and EU after 1 January 2021. Summary information regarding the agreement is available on the website of the European Commission here.

UK left EU […]

2424/11/2020

Zaměstnání malého rozsahu do 3.500 Kč

Autor |24/11/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž je měsíční příjem nižší než částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Tu vyhlašuje Ministerstvo práce a sociální věcí sdělením a pro rok 2019 i 2020 to bylo 3.000 Kč. Od 1. 1. 2021 se tato částka zvyšuje na 3.500 Kč.

Protože účast na nemocenském pojištění podmiňuje zároveň i účast na sociálním […]

2424/11/2020

Small-scale employment income of up to CZK 3,500

Autor |24/11/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Small-scale employment is a form of employment where the monthly income is lower than the threshold for mandatory participation in sickness insurance, which is determined by the Ministry of Labor and Social Affairs through an annual statement, and amounted to CZK 3,000 in both 2019 and 2020. As of 1 January 2021, this amount increases […]

1818/11/2020

Minimální mzda pro rok 2021

Autor |18/11/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vláda jednala dne 16. 11. 2020 o zvýšení minimální mzdy pro rok 2021. Podle projednávaného návrhu nařízení vlády by měla minimální mzda činit s účinností od 1. 1. 2021 částku 15.200 Kč a minimální hodinová mzda 90,50 Kč. Odpovídajícím způsobem se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Oproti roku 2020 se jedná o nárůst pouze o 600 Kč, což […]