Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
1313/05/2021

Potential issues with meal voucher lump sums

Autor |13/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Do you plan to provide your employees with cash contribution instead of meal vouchers? If your employees work for you on a different basis than under an employment contract with an 8-hour shift, read on. Meal voucher lump sum is not suited for everyone.

Since January 2021, companies can provide contributions towards meals to their employees […]

3030/04/2021

Stravenkový paušál: konec stravenek v Čechách?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Téma stravenkového paušálu plní mediální prostor od ledna letošního roku v mnoha variacích. Než začnete ve firmě zavádět změny, přečtěte si, který způsob je pro vás výhodnější.
Co je stravenkový paušál
Pokud jako firma poskytujete svým zaměstnancům v rámci firemních benefitů příspěvek na stravování, máte od 1. ledna 2021 vedle stravenek také možnost vyplácet přímo peněžitý příspěvek, pro který […]

3030/04/2021

Meal voucher lump sum: end of meal vouchers in Czechia?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

The issue of meal voucher lump sum has been filling newspaper pages since January of this year, under many guises. Before you start implementing changes in your company though, you should find out below about the most beneficial treatment available.
What is meal voucher lump sum
If, as a company, you provide meal-related contributions to your employees […]

1717/03/2021

Daně z příjmů fyzických osob a finanční podpora při pandemii

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Finanční podpora pro fyzické osoby vyplácená z veřejných prostředků a poskytovaná v rámci nouzového stavu při pandemii nabývala různých podob a byla poskytována na základě různých titulů. O to složitější je správné posouzení takové podpory z hlediska daňových dopadů.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus pro podnikatele je chápán jako daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků v souvislosti s […]

1717/03/2021

Personal income taxes and the pandemic-related financial support

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Financial support paid to individuals from public sources provided during the pandemic emergency had many forms and was provided for various reasons, making it difficult to determine the corresponding tax treatment.

Compensation scheme for entrepreneurs

 Compensation scheme for entrepreneurs represents a tax bonus for dealing with economic consequences of the closing down of businesses and with prohibitions […]

707/02/2021

Naše cesta k digitalizaci

Autor |07/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vedení účetnictví v mnoha firmách aktuálně prodělává masivní přesun z papírů do světa digitálního. I nás v LERICE digitalizace účetních dokladů dostihla a připravili jsme proto pro vás krátké shrnutí našich postřehů a zkušeností. Článek můžete brát jako příjemné odreagování od světa daňových předpisů a nařízení, ale také jako vodítko při cestě za digitalizací a důkaz, že změn […]

707/02/2021

Our path towards digitalization

Autor |07/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

The practice of keeping accounting books has been subject to a massive shift from reliance on paper form to the digital arena lately. Our own firm, LERIKA, has also been subject to this shift, and so we have decided to bring you a brief summary of our observations and experience. You can consider this article […]

606/02/2021

Dlouhodobý majetek a změny v odpisování

Autor |06/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Oblast dlouhodobého majetku a jeho daňové odpisování je jednou z důležitých změn schválených v rámci daňového balíčku účinného od 1.1.2021. Pozor, většinu těchto změn je možné aplikovat se zpětnou účinností již od 1.1.2020 (jde o tzv. dobrovolnou retroaktivitu) a proto mohou mít dopad již do účetnictví za rok 2020. Tento příspěvek si klade za cíl na tuto oblast upozornit.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhé roky jsme byli zvyklí na to, […]

606/02/2021

Fixed assets and changes in depreciation

Autor |06/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Fixed assets and its tax depreciation represent one of the important changes approved as part of the Tax Package in effect as of 1 January 2021. Bear in mind that the majority of these changes can be applied retroactively as of 1 January 2020 (i.e. voluntary retroactivity), which is why they can already impact 2020 […]

1010/01/2021

Generální pardon pro daň z nemovitostí a silniční daň

Autor |10/01/2021|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

MF ČR vydalo 7. 1. 2021 ve Finančním zpravodaji č. 3 rozhodnutí o prominutí sankcí v souvislosti s daní z nemovitostí za rok 2021 a silniční daní za rok 2020. Obě daňová přiznání můžete podat až do 1. 4. 2021 (namísto do 1. 2. 2021). Posouvá se i splatnost silniční daně z 1. 2. 2021 na […]