Při přípravě daňových přiznání za rok 2022 bychom neměli zapomínat na novou slevu na dani z titulu zastavených exekucí. Jde o slevu, která byla do zákona o daních z příjmů zakotvená od 1. ledna 2022 a o které jsme informovali rovněž ZDE.  Sleva je využitelná při přípravě daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2022 i v ročních zúčtování a týká se jak fyzických tak právnických osob.

Zastavení bagatelních a marných exekucí

Sleva na dani souvisí se změnou exekučního řádu. V prvním kvartálu roku 2022 docházelo postupně k zastavování exekucí zahájených do 31. prosince 2018, u nichž exekuovaná pohledávka nepřevyšovala 1.500 Kč (bez příslušenství) a ve kterých v posledních třech letech nebylo až do 31. prosince 2022 nic vymoženo. Podmínkou pro zastavení exekuce byla skutečnost, že věřitel neuhradil na výzvu exekutora zálohu na náklady exekuce ve výši 500 Kč.

Cílem změny bylo oddlužení občanů s drobnými dluhy a zastavení bagatelních exekucí. Sleva na dani má představovat určitou formu kompenzace věřitelů.

Sleva a její uplatnění

Sleva na dani činí 30 % vymáhané pohledávky bez jejího příslušenství, tedy nejvýše 450 Kč v každém jednotlivém případě. Bylo-li na jistinu pohledávky v řízení před zastavením exekuce něčeho vymoženo, pak se sleva o tuto úhradu snižuje. O přiznání slevy rozhoduje exekutor v usnesení o zastavení exekuce.

Slevu si mohou uplatnit jak právnické tak i fyzické osoby. V případě zaměstnanců ke slevě přihlédně zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daní, pokud zaměstnanec doloží zaměstnavateli příslušné usnesení o zastavení exekuce. Slevu lze uplatnit pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byla náhrada za zastavenou exekuci v podobě slevy na dani exekutorem přiznaná.

Pokud máte zájem o bližší informace, kdykoli nás, prosím, kontaktujte.