Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu ČSSZ za rok 2021? V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy.

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem do 1.4.2022 (bez ohledu na to, zdali bylo podáno elektronicky či v papírové podobě)

Přehled pro ČSSZ musí být podán:   do 2.5.2022
Přehled pro ZP musí být podán:       do 2.5.2022

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ elektronicky do 2. 5. 2022

Přehled pro ČSSZ musí být podán:   do 1.6.2022
Přehled pro ZP musí být podán:       do 2.6.2022

Daňové přiznání bylo podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2022

Přehled pro ČSSZ musí být podán:   do 1.8.2022
Přehled pro ZP musí být podán:       do 1.8.2022

Informace o zaplacených zálohách na sociální pojištění OSVČ

Od roku 2022 již nebude ČSSZ rozesílat papírové inventury pohledávek. Pro získání informací o zaplacených zálohách bude zapotřebí využít novou službu ePortálu ČSSZ, do které je možné se přihlásit prostřednictvím systému datových schránek nebo jinými způsoby přes Národní identitní autoritu, tzv. NIA, prostřednicvím portálu Identitu občana. Zde je možné možné si k přístupu zvolit identifikaci například prostřednictvím bankovní identity, elektronického občanského průkazu, nebo identifikačního certifikátu I.CA.

Po přihlášení si svoji inventuru pohledávek jednoduše stáhnete. Do ePortálu může přistupovat i zmocněná osoba poté, co prostřednictvím ePortálu své zmocnění oznámí.

Změna minimálních měsíčních záloh u OSVČ a OBZP

Připomínáme, že od roku 2022 dochází ke zvýšení minimálních měsíčních záloh na pojistné u OSVČ. Nové zálohy na důchodové pojištění se aplikují po podání přehledů za rok 2021. Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění platí už od ledna 2022.

SP – hlavní činnost: 2.841,- Kč
SP – vedlejší činnost: 1.137,- Kč
ZP – hlavní činnost: 2.627,- Kč
OBZP: 2.187,- Kč

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.