Jelikož v posledních měsících rapidně vzrostly ceny elektrické energie a plynu na mezinárodních trzích, rozhodla ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu pro měsíce listopad a prosinec roku 2021. Ministerstvo financí naposledy sáhlo k podobnému kroku v případě dodávek respirátorů v souvislosti s šířící se epidemií COVID 19.

V návaznosti na toto rozhodnutí dojde k prominutí DPH na výstupu, a to včetně vedlejších výdajů spojených s dodáním elektřiny nebo plynu, které se zahrnují do základu daně (typicky se může jednat o služby spojené s distribucí těchto komodit). Prominutí se vztahuje také na dovoz plynu a pořízení plynu z jiného členského státu včetně dodávek, které se uskuteční jinak než distribuční soustavou (např. cisternou).

Jelikož je rozhodnutí o odpuštění DPH na dodávku elektřiny a plynu vydáváno pouze na období dvou měsíců, bylo z důvodu snížení administrativní náročnosti přistoupeno k tomu, že se pro uplatnění generálního pardonu nerozlišuje ve způsobu využití plynu a elektřiny. DPH se tak díky tomuto kroku nebude odvádět jak z dodávek elektřiny a plynu pro vytápění, ale například ani z dodávek pro pohon automobilů.

Jak vyplývá z tiskové zprávy MF ČR, vláda zároveň obdržela od Ministerstva financí návrh novely zákona o DPH, která navrhuje osvobodit dodání plynu a elektřiny od DPH na celý rok 2022 (navrhovaná účinnost je od 1.1.2022). Jelikož musí být nová právní úprava v souladu s legislativou EU, požádala také Česká republika ještě před nabytím účinnosti generálního pardonu o možnost aplikace nulové sazby DPH evropského komisaře pro hospodářství. Evropská komise minulý týden navrhla dopad zdražování plynu a elektřiny zmírnit cílenými a dočasnými daňovými úlevami či finanční podporou ohrožených skupin obyvatel. V dlouhodobější horizontu komise také uvažuje o společných nákupech plynu či rozšiřování strategických zásob. Na výsledek, zda proti návrhu České republiky nebude mít evropský komisař vážnějších námitek, si ale budeme muset zatím počkat.

Protože prominutí DPH v období zmíněných měsíců listopadu a prosince 2021 provází řada otazníků, publikovala finanční správa na svém webu úvodní a posléze i další informaci, jak přistupovat a řešit nejrůznější situace. Jedná se například o vypořádání záloh, přeplatků nebo nedoplatků, o postup v případě platebních kalendářů nebo o to, jak vykazovat uskutečněné dodávky v daňovém přiznání k DPH.

Pokud byste si přesto nevěděli rady, jak s DPH v některých specifických situacích naložit, kontaktujte nás a zamyslíme se společně s Vámi, jak by ke sporným případům bylo nejvhodnější přistoupit.