Chtěli bychom Vás upozornit, že s účinností od 19. října 2021 se zvyšuje vyhlášková cena benzínu pro účely uplatňování cestovních náhrad u zaměstnanců, a to na základě vyhlášky MPSV, která byla o den dříve publikovaná ve Sbírce zákonů.

Průměrná cena pohonných hmot tak po novu činí:

33,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,

5 Kč za 1 kWh elektřiny (pro elektromobily).

Změna se týká pouze ceny za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů, kdy došlo k nárůstu z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny zůstávají stejné.

Uvedenou změnu využijí zaměstnanci pro účely uplatňování cestovních náhrad při použití osobního automobilu při pracovní cestě. Na výpočet náhrady za spotřebu PHM u pracovní cesty vykonané počínaje dnem 19. října 2021 by se měla použít již tato nová cena. Sazba základní náhrady za použití automobilu 4,40 Kč/km zůstává nezměněná.

Cestovní náhrady se obvykle zvyšují s účinností od 1. ledna nového roku. Uvedené zvýšení v průběhu roku je zřejmě vyvolané prudkým nárůstem cen benzínu. Předpokládáme, že tedy k 1. lednu 2022 dojde k další aktualizaci, jak je každoročně zvykem. O těchto a dalších změnách Vás budeme jako vždy informovat.