Prozradíme vám, z jakých čísel se příští rok budou stanovovat důležité částky pro účely zdanění a pro účely výpočtu důchodů. Dne 30. září 2021 totiž vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje průměrnou mzdu pro rok 2022. V následujícím článku se dozvíte, co to pro vás znamená.

S účinností od 1. 1. 2022 narůstá především průměrná mzda, která bude činit 38.911 Kč. Zdá se vám to hodně? Ano, oproti předchozímu roku se jedná až o 10% nárůst. V návaznosti na ni stoupají i ostatní údaje.

Co je průměrná mzda a jak se určuje?

Označení této veličiny je možná poněkud matoucí. Ve skutečnosti se jedná o předpokládanou průměrnou mzdu za rok 2021, která se určuje na základě statistických údajů za rok 2020 a upravuje se dále podle nárůstu mezd a platů za 1. pololetí roku 2021.

Protože se ale od tohoto čísla odvozují ukazatele relevantní pro zdaňovací období roku 2022, je zvykem hovořit o průměrné mzdě platné od 1.1.2022.

Výši průměrné mzdy je třeba sledovat, protože se od ní odvíjí řada dalších ukazatelů, které ovlivňují OSVČ i zaměstnance. V následujících tabulkách proto shrneme veškeré parametrické změny, které se od veličin publikovaných v nařízení vlády odvozují.

Nejdůležitější údaje platné pro rok 2022

Oproti roku 2021 se zvýšil jak všeobecný vyměřovací základ, tak přepočítávací koeficient důchodového zabezpečení. Zvýšení průměrné mzdy ze 35.411 Kč na 38.911 Kč je už jen přirozeným důsledkem těchto změn.

Všeobecný vyměřovací základ (VVZ)


36.119 Kč


Přepočítávací koeficient důchodového zabezpečení


1,0773


Průměrná mzda (násobek VZZ a přepočítacího koeficientu)


38.911 Kč


Údaje, které jsou klíčové pro OSVČ

Pokud jste OSVČ, počítejte od příštího roku s nárůstem minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Mění se i hranice pro uplatnění zvýšené sazby daně (23 %) u zálohy na DPFO a další parametry.

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění u hlavní činnosti

(odvozeno od ½ průměrné mzdy)


2.627 Kč

 


Minimální zálohy pro OSVČ na sociální pojištění u hlavní činnosti (odvozeno od ¼ průměrné mzdy)


2.841 Kč


Příjem snížený o výdaje zakládající pro OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění

(2,4násobek průměrné mzdy)


93.387 Kč

 


Minimální zálohy pro OSVČ na sociální pojištění u vedlejší činnosti


1.137 Kč


Paušální daň (měsíční platba)


5.994 Kč


Hranice pro uplatnění zvýšené sazby daně (23 %) u zálohy na DPFO (4násobek průměrné mzdy)


155.644 Kč


Strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy)


1.867.728 Kč


Roční hranice pro uplatnění zvýšené sazby daně (23 %) (48násobek průměrné mzdy)


1.867.728 Kč


Pokud máte podnikání jako hlavní činnost, budete od roku 2022 platit na zdravotním a sociálním pojištění zálohy minimálně ve výši 2.627 a 2.841 Kč. Druhou možností je platit paušální daň.

Paušální daň

Platíte paušální daň už v roce 2021? Pak byste si měli všimnout, že se její výše pro rok 2022 také zvýší. Zvýšení měsíčního odvodu pro osoby samostatně výdělečně činné přihlášené k paušální dani souvisí se zvýšením minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Nová částka paušální daně bude činit 5.994 Kč měsíčně (do konce roku 2021 stále platí částka 5.469 Kč měsíčně). Nová výše paušální daně bude splatná od ledna 2022. Pokud už jste k paušální dani přihlášení, stačí „pouze“ zvýšit měsíční částku platby daně.

Pokud nejste plátcem paušální daně, ale chcete se k ní nově přihlásit, přečtěte si podmínky pro využívání paušální daně a přihlaste se do 10. ledna 2022. Později to pak již není možné. Přihlášení k paušální dani probíhá prostřednictvím oznámení příslušnému finančnímu úřadu.

Pokud byste s vyřízením paušální daně potřebovali pomoct, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme nebo vše zařídíme.

Údaje, které se vztahují na zaměstnance

Obdobně jako pro OSVČ, i u zaměstnanců platí, že roční hrubý příjem nad 48násobek průměrné mzdy (tj. nad 1.867.728 Kč) bude podléhat sazbě daně 23 %. Příjem nad tuto hranici již nebude podléhat odvodům na sociální pojištění.

Z nové výše průměrné mzdy vyplývají také nové redukční hranice, podle které se stanovuje výše nemocenského pojištění. Naopak příjem zakládající účast na nemocenském pojištění zůstává stejný jako v roce 2021, protože při jeho výpočtu dochází k zaokrouhlování.

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění

 


1.298 Kč / 1.946 Kč /

3.892 Kč


Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském pojištění

(1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů)


3.500 Kč

 


Jde vám ze všech těch čísel a změn hlava kolem? Objednejte se na konzultaci, kde si ve všem uděláte jasno. Nebo nám rovnou svěřte správu celého účetnictví.