Letošní červenec má pro vás celou řadu daňových novinek. Změny, které přináší novela zákona o státní sociální podpoře a kterou se mění i ustanovení zákona o daních z příjmů, potěší především rodiny s více dětmi. Přečtěte si, jak se změní daňové zvýhodnění, daňový bonus i přídavky na děti.

Vyšší daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění představuje částku, kterou si mohou rodiče odečíst od své daňové povinnosti a o kterou tedy zaplatí celkově na daních méně.

Toto zvýhodnění se v důsledku novely zákona o daních z příjmů v červenci 2021 zvyšuje, ale jen pro druhé a třetí (případně další) dítě v rodině.

Zvýhodnění na první dítě se nemění, zůstává tedy roční částka daňového zvýhodnění 15.204 Kč (1.267 měsíčně). Na druhé dítě se částka zvyšuje z 19.404 Kč na 22.320 Kč (měsíčně z 1.617 Kč na 1.860 Kč), na třetí a každé další dítě se částka zvyšuje z 24.204 Kč na 27.840 Kč (měsíčně z 2.017 Kč na 2.320 Kč).

Přehledně je výše stávajícího a nového zvýhodnění vidět v tabulce:


.                                                                           Po staru                                                          Po novu

.                                                                 Ročně               Měsíčně                                Ročně                Měsíčně


  1. dítě                                             15.204 Kč            1.267 Kč                          15.204 Kč          1.267 Kč
  2. dítě                                             19.404 Kč            1.617 Kč                          22.320 Kč         1.860 Kč
  3. dítě a každé další dítě             24.204 Kč            2.017 Kč                          27.840 Kč         2.320 Kč

I když novela nabyla účinnosti v letošním červenci, vyšší částky daňového zvýhodnění se použijí již zpětně od 1. ledna 2021, avšak až při ročním zúčtováním daně za rok 2021 nebo při podání ročního daňového přiznání. Při měsíčním výpočtu mezd a záloh na daň se bude až do konce roku 2021 vycházet z původně platných částek.

Zaměstnancům pak bude stát vracet přeplatky na daních, které mohou z důvodu takto nastavených legislativních změn dosahovat u rodin se třemi dětmi až 6,5 tis. Kč.

Od ledna 2022 se pak vyšší daňové zvýhodnění použije již standardně při měsíčním zúčtování mzdy.

Vývojáři, máte čas!

Dobrou zprávou pro všechny vývojáře mzdových systémů ale je, že nemusí uvedené změny narychlo promítat do mzdových systémů a měnit je v průběhu roku. Aktualizace bude nutná až pro provedení ročního zúčtování daně.

Daňový bonus bez limitu

Změny čekají také daňový bonus. Poplatníci s početnou rodinou a nižšími příjmy nemají v rámci své běžné daňové povinnosti možnost odečíst daňové zvýhodnění v plné výši. Proto stát vyplácí částku, kterou již nelze odečíst, těmto poplatníkům ve formě tzv. daňového bonusu. Díky tomu dopadá daňové zvýhodnění coby podpora rodin s dětmi plošně na všechny.

Po staru byla výše daňového bonusu limitovaná měsíční částkou 5.025 Kč, víc nebylo možné bez ohledu na počet dětí získat. Daňový bonus nižší než 50 Kč se nevyplácel vůbec.

Přijaté změny zákona o daních z příjmů tento měsíční limit 5.025 Kč pro výplatu daňového bonusu ruší.  Tato změna se ale začne uplatňovat až od ledna 2022.

Roční limit daňového bonusu ve výši 60.300 Kč byl již zrušen daňovým balíčkem s účinností k 1. lednu 2021. Zaměstnanci, jejichž daňový bonus by v roce 2021 převýšil částku 5.025 Kč, proto o své peníze tedy nepřijdou. Příslušné částky jim budou vyplaceny ale až při ročním zúčtování mezd za rok 2021.

Novela zároveň ruší minimální hranice, do nichž se daňový bonus nevyplácel, a to následovně:


Období                        Minimálně                        Maximálně


za rok                            100 Kč                    zrušen od 1. ledna 2021
za měsíc                          50 Kč                    zrušen od 1. ledna 2022


Přídavky na děti

Když už je řeč o finanční podpoře pro rodiny s dětmi, připomeňme také změny zákona o státní sociální podpoře, které přicházejí současně s daňovými změnami.

I zde jsou zprávy pro rodiny příznivé: zvyšuje se jak výše přídavků na děti, tak částka rozhodného příjmu, do jejíž výše nárok náleží.

Pro nárok na přídavek na dítě je rozhodující, zda rozhodný příjem domácnosti nepřesáhl určitý násobek životního minima. Dříve měly na příspěvek nárok jen domácnosti, jejichž rozhodný příjem byl nižší než 2,7násobek životního minima. Od července 2021 si mohou o přídavky na dítě v nové výši zažádat všichni, jejichž rozhodný příjem nepřesahuje 3,4násobek životního minima.

Nejste si jistí, jestli do této kategorie spadáte? Pro posouzení nároku na přídavek na dítě využijte např. kalkulačku MPSV.

Výše přídavku na děti se liší podle toho, zda alespoň jeden z rodičů vydělává, a podle věku dítěte. Vyšší přídavky na děti budou náležet již od července 2021.


Věk dítěte                      Rodina výdělečně činná                    Rodina výdělečně nečinná


do 6 let                          1.130 Kč (původně 800 Kč)              630 Kč (původně 500 Kč)
od 6 do 15 let               1.270 Kč (původně 910 Kč)              770 Kč (původně 610 Kč)
od 15 do 26 let*           1.380 Kč (původně 1.000 Kč)          880 Kč (původně 700 Kč)


*) pro nezaopatřené děti

Rodiny s dětmi si tedy od 1. července 2021 mohou polepšit až třikrát.

Chcete dostávat pravidelné informace o novinkách a změnách ve světě daní a účetnictví? Přihlaste se na našem blogu k odběru novinek.