Nakupujete na v e-shopech mimo EU? Drobné nákupy zboží ze zahraničí se vám brzy prodraží. Končí daňové zvýhodnění pro zásilky v hodnotě do 22 eur.

Od léta 2021 by mělo dojít k daňovým změnám v oblasti e-commerce (píšeme o nich třeba zde). Součástí těchto změn je také úprava celních procedur, které dopadnou na nepodnikatele při dovozu drobných zásilek ze zahraničí. Změny pocítíte, pokud nakupujete zboží na a e-shopech operujících mimo EU (např. z USA nebo Číny).

Co platí nyní

V současné době (červen 2021) se zásilky posílané v rámci e-commerce ze zemí mimo EU dělí do tří skupin. Podle hodnoty zásilky se určuje, jestli jako spotřebitel zaplatíte DPH a clo.

  1. zásilky v hodnotě do 22 eur – osvobozené od DPH i cla
  2. zásilky v hodnotě 22 až 150 eur – osvobozené od cla, DPH se platí
  3. zásilky v hodnotě nad 150 eur – zaplatíte DPH i clo

Tyto úlevy se nevztahují na podnikatele (fyzické i právnické osoby). Ti procházejí standardním celním řízením bez ohledu na hodnotu zboží a platí jak DPH, tak clo.

Jak to vypadá v praxi? Jako nepodnikatel objednáte z e-shopu se sídlem mimo EU zásilku v hodnotě do 22 eur a necháte si ji dopravit do ČR poštou nebo zásilkovou službou. Zásilka projde pod záštitou pošty nebo zásilkové služby zjednodušeným celním řízením a je osvobozena od DPH i od cla. Jako zákazník nikde nic nepředkládáte a neplatíte žádné poplatky.

Když objednáte zásilky v hodnotě 22 – 150 eur, projdou na poště nebo u zásilkové služby standardním celním řízením. Z jejich hodnoty zaplatíte DPH, od cla jsou osvobozené (až na výjimky – alkohol, tabákové výrobky apod.).

U zásilek nad 150 eur platíte DPH i clo, zásilky prochází standardním celním řízením.

Nová pravidla – konec osvobození od DPH

Až vstoupí v platnost novela zákona o DPH, bude to jinak. (Změna byla plánovaná s účinností od 1. 7. 2021, ale příslušná novela zákona v legislativním procesu zaspala a nikdo neví, kdy bude schválena, během června 2021 se to určitě nestihne.)

Špatná zpráva je, že padne osvobození od DPH u drobných zásilek do 22 eur. I u malých zásilek se bude uplatňovat postup, který se využívá v současnosti u zásilek do 150 eur.

U každé takové zásilky bude potřeba podat celní prohlášení přes elektronickou aplikaci eCeP. Do té se nakupující přihlásí, vyplní potřebné údaje a celní prohlášení podá elektronicky. Na základě prohlášení mu celní správa vyměří DPH a až po jejím uhrazení bude zboží propuštěno do ČR.

Bližší informace najdete na orientačním webu celní správy Celnička. Portál eCep bude spuštěn k 1. 7. 2021 a od tohoto data už jej můžete využívat pro zásilky v hodnotě 22 – 150 eur.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím eCeP, bude možné i nadále proclít zásilku prostřednictvím pošty nebo se nechat v celním řízení za poplatek zastoupit dopravcem.

Nákup přes IOSS

V případě zásilek do hodnoty 150 eur přibývá ještě jedna možnost, díky které by mohl být celý proces rychlejší. A to v případě, že se zahraniční e-shop zaregistroval do zvláštního režimu jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop – IOSS, psali jsme o něm zde). Funguje to tak, že zahraniční dodavatel registrovaný do IOSS odvádí DPH přímo místo koncového příjemce. Ušetří tím zákazníkům administrativní povinnosti a příslušnou DPH si zahrne do ceny zboží.

Tato možnost vám sice neušetří peníze, ale zjednoduší cestu k objednanému zboží a zkrátí celý proces. Vy jako spotřebitel neovlivníte, jestli se DPH bude vyrovnávat touto formou, nebo až při dodání zboží. Ale je dobré vědět, že ne vždy se musíte o jeho zaplacení sami starat. I v případě nákupu přes IOSS je ale potřeba podat celní prohlášení s využitím např. aplikace eCep.

Perličkou je, že podle všeho se bude při využití IOSS vyměřovat DPH ze zásilek pod 22 eur již od 1. 7. 2021, a to na základě přímého účinku evropské legislativy pro oblast DPH.

Celní řízení od 1. 7. 2021

Ačkoli novela zákona o DPH, která ruší osvobození od DPH u drobných zásilek, zcela jistě od 1. 7. 2021 účinná nebude, drobné změny při dovozu přeci jenom pocítíme již od toho data. A to díky tomu, že se od 1. 7. 2021 mění také celní kodex. Ten je jednotný pro celou Evropskou unii a zpoždění legislativních změn v České republice jej nezajímá. Je totiž účinný přímo bez nutnosti upravovat národní legislativu. Co to tedy přesně znamená?

Předně to, že i zásilky drobné hodnoty do 22 EUR již nebudou odbavovány ve zjednodušeném celním řízení, jako doposud (ačkoli DPH nebude vyměřováno):

  • pokud zásilku dopravuje expresní přepravce, má povinnost podat elektronické celní prohlášení on;
  • je-li zásilka dopravována poštou, platí zde výjimka až do 30. 9. 2021 (nebo do nabytí účinnosti novely zákona o DPH – podle toho, co nastane dřív), kdy podání elektronického celního prohlášení u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 EUR není povinné;
  • pokud je zásilka pořizována v režimu jednoho správního místa pro dovoz (IOSS), můžete použít aplikaci eCeP (v takovém případě výše uvedená výjimka pro poštu neplatí).

Velké nákupy a podnikatelé

U zboží v hodnotě nad 150 eur a u zásilek určených pro podnikatele nedochází k žádné změně. Stále bude potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit clo a DPH.

Ztratili jste se v labyrintu měnících se daňových povinností? Rádi vám poradíme, jak nejrychleji, nejlevněji a nejjednodušeji spravovat daňové a celní povinnosti.