Provozujete e-shop a zasíláte balíčky i do jiných států EU? Kromě většího trhu to pro vás znamená i daňové povinnosti. Od července 2021 vstupují v účinnost významné změny v pravidlech aplikace DPH. Zvláštní režim jednoho správního místa (anglicky One-Stop-Shop, zkráceně OSS) vám může usnadnit odvody DPH do jiných členských států EU. Seznamte se včas se změnami, které na provozovatele B2C zásilkových obchodů a e-shopů čekají.

Koho se změny a zavedení OSS týká?

Na základe přímé účinnosti evropské legislativy v oblasti DPH se počínaje 1. 7. 2021 zavádí tzv. zvláštní režim jednoho správního místa (anglicky One-Stop-Shop, zkráceně OSS).

Nová pravidla pro aplikaci DPH významně ovlivní život provozovatelů zásilkových obchodů a e-shopů, kteří své zboží zasílají spotřebitelům do EU.

Nová pravidla se týkají výlučně zasílání zboží koncovým zákazníkům (tzv. B2C model). Změny nijak nezasáhnou tzv. B2B obchody.

V dalším popisu se zaměřujeme na obchodníky, kteří zboží vyskladňují a rozesílají ze skladů ležících v České republice. V případě umístění skladu mimo ČR je situace komplikovanější, ale o tom někdy jindy.

 Jak to bylo s DPH doteď

Doposud jste coby provozovatelé e-shopu, který zasílá zboží zákazníkům do jiných členských států EU, měli z hlediska DPH dvě možnosti.

  • Buď jste se rovnou zaregistrovali jako plátce DPH přímo v každém členském státě EU, do kterého zboží koncovým zákazníkům zasíláte. DPH jste tak odváděli přímo v tomto členském státě prostřednictvím daňového přiznání k DPH.
  • Nebo jste si hlídali obrat za zboží zasílané do každého členského státu zvlášť a do určité částky jste DPH z těchto prodejů odváděli v České republice, jako by se jednalo o tuzemské transakce.
    Ve chvíli, kdy roční obrat překročil stanovené limity, zaregistrovali jste se k DPH v příslušném členském státě EU a odváděli jste DPH do tohoto státu v souladu s tamní legislativou.

Roční limity, při jejichž překročení jste se museli zaregistrovat k odvádění DPH v zahraničí, se mezi státy lišily. Např. na Slovensko jste mohli zasílat zboží do hodnoty 35 tis. Eur, pro Německo platil limit 100 tis. Eur za rok.

Tento režim ale 30. 6. 2021 končí. Připravte se včas na změny, které s sebou novela zákona o DPH nese.

V čem tyto změny spočívají?

Nová právní úprava, kterou je možné aplikovat na základě evropské legislativy již od 1. 7. 2021, přináší podstatné změny.

  • Limit, který určuje, zda provozovatel e-shopu smí odvádět DPH v ČR, nebo zda se již musí registrovat v jiném státě EU, se posuzuje za všechny prodeje zrealizované do jiných členských států EU dohromady. ( x dříve pro každý stát zvlášť).
  • Navíc se tento limit snižuje na 10 tis. Eur (bez DPH) za kalendářní rok. (x dříve 35 tis. až 100 tis. Eur).

Pokud tedy příslušný e-shop prodá do jiných států EU v ročním úhrnu zboží za ceny nižší než 10 tis. Eur (částka se počítá v úrovni bez DPH), použije se při prodejích do jiných států EU i nadále česká DPH. Tu vykazuje e-shop v českém daňovém přiznání k DPH a odvádí ji do státního rozpočtu ČR.

Pokud váš e-shop tuto částku překročí, máte nově na výběr ze dvou variant:

  • Stejně jako v minulosti se můžete zaregistrovat k DPH v příslušných státech EU, do kterých zasíláte zboží. DPH tak budete vypořádávat prostřednictvím přiznání podávaného samostatně v každém jednotlivém členském státě. Pozor, po překročení úhrnného limitu 10 tis. Eur vám vzniká povinnost registrace v každém státě už při realizaci jediné dodávky zboží.
  • Využijete nově zaváděného režimu One-Stop-Shop (OSS) a s daňovou správou členských států EU budete komunikovat prostřednictvím českého správce daně. Tento režim se spustí 1. 7. 2021 a v české legislativě ho najdete pod označením zvláštní režim jednoho správního místa.

Opět připomínáme, že zasíláte-li zboží koncovému zákazníkovi odjinud než z České republiky, nebo pokud máte provozovnu umístěnou mimo Českou republiku, je situace komplikovanější a ne vždy lze podle výše popsaného schématu postupovat.

Co je One-Stop-Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa (anglicky One-Stop-Shop, zkráceně OSS) zjednodušuje odvod DPH do jednotlivých členských států EU. Pokud se do tohoto režimu coby provozovatel e-shopu zaregistrujete, nebudete už muset komunikovat s daňovou správou každého členského státu EU samostatně, ale budete tak činit prostřednictvím českého správce daně.

Na speciálním webovém portálu (který pro tyto účely zřídí česká daňová správa) podáte jakožto provozovatel e-shopu daňové přiznání k DPH. Uvedete v něm celkovou hodnotu uskutečněných prodejů za každý členský stát, do kterého jste v daném obdobím zasílali zboží.

Tato daňová přiznání se podávají kvartálně, daňovou povinnost uhradíte jednou částkou na speciálně určený účet správce daně. Daňové přiznání se bude podávat vždy do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí, tj. pro třetí čtvrtletí bude lhůta pro podání přiznání do 31. října.

Registrace do OSS je již spuštěná. Přihlaste se v předstihu už teď. Pokud už jste v letošním nebo loňském roce překročili hranici 10 tisíc Eur, není na co čekat. Přihlášení do One-Stop-Shop je možné provést pouze elektronicky.

Chcete vědět, co si při přechodu na režim OSS pohlídat? Přečtěte si následující článek.

Pokud potřebujete radu na míru vaší situaci, napište nám. Rádi to s vámi probereme a najdeme pro vás způsob, jak se co nejsnáze a nejvýhodněji vyrovnat se změnami v daňových zákonech.