Od 1. 7. 2021 se na základě změn evropské legislativy v oblasti DPH mění daňové povinnosti pro e-shopy, které zasílají zboží do jiných států EU. Připravili jsme pro vás přehled, díky kterému se v novele zákona o DPH snáze vyznáte.

Pokud hledáte obecnější informace o zvláštním režimu jednoho správního místa (= One-Stop-Shop = OSS), přečtěte si náš základní článek nebo vyjádření Finanční správy.

1.     Nekombinujte OSS s odvodem DPH jinde v EU

Než se rozhodnete přestoupit na režim OSS, zvažte všechna pro a proti. Zvláštní režim jednoho správního místa nelze kombinovat s podáváním daňového přiznání ve vztahu k zásilkovému prodeji přímo v některém členském státě. Buď budete celý zásilkový prodej do EU vykazovat prostřednictvím OSS, nebo musíte svůj e-shop registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě EU, kam posíláte zásilky, a podávat daňové přiznání tam.

2.     One-Stop-Shop jen pro zásilkový prodej

OSS slouží výhradně pro vykazování DPH ze zásilkového prodeje. Deklarujete v zahraničních daňových přiznáních k DPH i jiná plnění (např. přemístění vlastního zboží do skladu v jiném státě EU, pořízení zboží od dodavatele s místem dodání zboží v tomto jiném členském státě)? V tom případě budete muset daňová přiznání v jednotlivých státech podávat i nadále. Uvádíte v nich ale jen položky, které souvisí s tímto plněním, nikoli se zásilkami.

3.     Zkontrolujte si obrat za rok 2020

Limit 10 tis. Eur, od kterého vzniká e-shopu povinnost přiznávat DPH v jiném členském státě EU, se počítá na roční bázi. Novela zákona, která přináší uvedené změny, nemá bohužel ještě svoji finální podobu (aktuálně postoupile do Senátu). Pokud bude návrh zákonné úpravy schválen v aktuálním znění, bude potřeba příslušný limit zjišťovat jak za rok 2020, tak i za již uplynulou část roku 2021.

Překročili jste v některém z těchto období limit 10 tis. Eur? Od 1. 7. 2021 odvádíte DPH z každé zásilky směřující do některého členského státu EU nikoli do českého státního rozpočtu, ale do rozpočtu příslušného státu. Můžete tak učinit i prostřednictvím OSS – v takovém případě je nutné zaregistrovat se ještě před 1. 7. 2021.

4.     Limit platí i pro neplátce DPH

Pozor byste si měli dát i v případě, že jste neplátci DPH. Limit 10 tis. Eur a povinnost odvodu DPH do jiného členského státu se vztahuje i na vás. A to bez ohledu na to, že vaše tuzemská plnění DPH nepodléhají.

Při prodeji zboží zákazníkům v ČR nemusíte uplatňovat DPH, dokud nepřekročíte v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 mil. Kč).  Pokud ale prodáváte zboží formou zásilkového prodeje koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, začněte si nově hlídat výše uvedený limit 10 tis. Eur. Svoje povinnosti v jiných členských státech pak můžete plnit prostřednictvím registrace do OSS. Předtím se ale musíte zaregistrovat v ČR jako tzv. identifikovaná osoba.

5.     Prodáváte jen v ČR? Změny se vás netýkají

Pokud jste e-shop, který uskutečňuje dodávky zboží výhradně po ČR nebo jen výjimečně i do zahraničí v rámci EU, zůstaňte v klidu. Uvedená změna se vás nedotýká.

Změny pro dovoz ze zahraničí

Novela zákona zasáhne i do života zahraničních e-shopů. Doposud byly zásilky ze zahraničních e-shopů podléhající celnímu řízení, jejichž úhrnná hodnota je menší než 22 Eur, osvobozené od DPH. od Od 1. 7. 2021 se toto osvobození ruší, takže DPH bude nutné odvést i z malých zásilek.

Pro tyto obchodníky nově vznikne tzv. Import One Stop Shop (IOSS), tedy dovozní režim v rámci režimu jednoho správního místa. Ten bude určený pro danění zásilek, které splňují tyto dvě podmínky:

  • zboží není předmětem spotřební daně,
  • jeho hodnota je nižší než 150 Eur.

Zjednoduší se tím postup u koncového příjemce. K proclení zboží a k propuštění do volného oběhu bude docházet na účet obchodníka.

Od 1. 7. 2021 se tedy DPH odvádí i z malých zásilek, které do ČR zasílá provozovatel zahraničního e-shopu. Zásilky do hodnoty 150 Eur jsou i nadále zproštěné platby cla. V případě dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 Eur, bude navíc nově možné podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím aplikace eCeP.

Prodeje přes Amazon, eBay a další „market places“

Novela upravuje i podmínky realizované zahraničními osobami přes tzv. market place (typicky Amazon nebo eBay). Za účelem výběru DPH zavádí novela fikci. Provozovatel tohoto market place se stává fiktivním odběratelem vůči skutečnému obchodníkovi a zároveň fiktivním dodavatelem vůči zákazníkovi.

Přesné podmínky záleží ale na tom, kde sídlí obchodník, kde je uložené zboží a do kterého státu se zasílá. Pokud se vás prodej přes Amazon, e-Bay a další zahraniční market places týká, konzultujte svou situaci s odborníky, vyhnete se postihům a problémům.

 

Jak vidíte, uvedená novela zákona o DPH obsahuje v mnohých směrech velmi zásadní změny.

Prostudovali jste všechny dostupné zdroje, ale přesto si nejste jistí, jak nová pravidla správně aplikovat? Neváhejte nás kdykoli kontaktovat, rádi vám poradíme.