Přehled příjmů a výdajů – zdravotní pojištění

Posun lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2020 byl upraven přímo změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již začátkem dubna.

✅  Podle této právní úpravy mohou OSVČ předkládat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotním pojišťovnám až do 2. srpna 2021. Stejný termín platí pro podání přehledů pro osoby, kterým zpracovává daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, tak i pro podnikatele, kteří si své přehledy zpracovávají a podávají sami.

Přehled příjmů a výdajů – sociální pojištění

O posunu termínu pro podání přehledů na sociální pojištění informuje ČSSZ na svých webových stránkách. Posun termínu je realizován prostřednictvím prominutí sankcí, obdobně jako je to v případě daňových přiznání.

✅ Přehledy za rok 2020 mohou být podány správě sociálního zabezpečení bez sankcí do 30. června 2021, pokud si podnikatel zpracovává daňové přiznání sám.

✅  Pokud podává za osobu samostatně výdělečně činnou daňové přiznání daňový poradce a daňové přiznání odevzdává na finanční úřad až po 1. dubnu 2021, platí pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení zákonný termín 2. srpna 2021.

Daňové přiznání k dani z příjmů

A jak jsme na tom s termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů? Od ledna 2021 tu máme hned dvě novinky.

✅ Do 1. června 2021 můžete díky rozhodnutí Ministerstva financí odevzdat daňové přiznání bez sankcí, pokud jej podáte elektronicky. Elektronické podání lze učinit např. přes portál MojeDaně s využitím bankovní identity nebo uznávaného elektronického podpisu. Nejpozději v tento den musí být daň i uhrazená, tj. připsaná na účet finančního úřadu.

✅ V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí tak učit v obvyklém termínu do 1. července 2021. Letos poprvé navíc platí, že plnou moc daňovému poradci můžete udělit kdykoli v době před podáním daňového přiznání a nikoli pouze do 1. dubna, jako tomu bylo v minulosti. To je novinkou, kterou přinesla od 1. ledna 2021 novela daňového řádu.

Pokud nestíháte podání daňového přiznání vlastními silami, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám s touto administrativou pomůžeme, a navíc tím získáte o měsíc více času.