Téma stravenkového paušálu plní mediální prostor od ledna letošního roku v mnoha variacích. Než začnete ve firmě zavádět změny, přečtěte si, který způsob je pro vás výhodnější.

Co je stravenkový paušál

Pokud jako firma poskytujete svým zaměstnancům v rámci firemních benefitů příspěvek na stravování, máte od 1. ledna 2021 vedle stravenek také možnost vyplácet přímo peněžitý příspěvek, pro který se vžilo označení stravenkový paušál.

Až do konce roku 2020 přispívali zaměstnavatelé na stravování zaměstnanců formou tradičních stravenek nebo stravenkových karet, na jejichž ceně se zaměstnavatelé finančně podíleli do výše 55 % hodnoty stravenky. Od nového roku se k tomu přidala možnost přispívat zaměstnancům přímo peněžitým příspěvkem.

Maximální denní výše peněžitého příspěvku pro jednoho zaměstnance, která nepodléhá u zaměstnance zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění, činí 75,60 Kč. Takovou částku může tedy zaměstnavatel poskytnout vedle mzdy zaměstnanci v čistém za každou odpracovanou směnu a zároveň ji účtovat jako daňově uznatelný náklad.

Výhody stravenkového paušálu

Asi jste si všimli, že pro poskytování peněžitého příspěvku místo klasických stravenek hovoří téměř všechny praktické důvody:

  • Větší svoboda pro zaměstnance – zaměstnanec může peněžitý příspěvek využít k zajištění stravování i mimo zařízení, která přijímají tradiční stravenky.
  • Menší administrativní zátěž pro zaměstnavatele – odpadá objednávání stravenek, jejich přepočítávání a vydávání zaměstnancům.
  • Finanční úspory pro zaměstnavatele – neplatí provizi výstavci stravenek.

Mají tedy tradiční stravenky nějaké výhody?

Výhoda stravenek se projeví, pokud jste jako zaměstnavatel štědrý a přispíváte na stravování zaměstnanců částkou vyšší než uvedených 75,60 Kč na jednu směnu. Stravenky se totiž bez ohledu na hodnotu u zaměstnanců nedodaňují ani nepodléhají odvodům.

Pokud ale vyšší částku zaměstnavatel vyplatí formou peněžitého příspěvku, bude částka nad rámec uvedené sumy pro zaměstnance zdanitelným příjmem. Ten podléhá rovněž odvodům na sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

A jak to vypadá z pohledu zaměstnavatele?

Pro zaměstnavatele je peněžitý příspěvek v plné výši daňově uznatelným nákladem, a to i v případě, že vyplácí zaměstnancům více než 75,60 Kč.

Naproti tomu u stravenek si jako zaměstnavatel uplatníte do daňově uznatelných nákladů pouze 55 % její nominální hodnoty, maximálně právě uvedených 75,60 Kč.

V následující tabulce vidíte srovnání, jaké jsou náklady, když příspěvek ve výši 150 Kč zaměstnavatel vyplatí jako stravenku a když jako peněžitý příspěvek.

Stravenka Peněžní příspěvekhodnota stravenky nebo peněžní příspěvek / Kč 150,00 150,00
daňový náklad zaměstnavatele 75,60 150,00
nedaňový náklad 74,40
odvody na SP a ZP – zaměstnavatel 25,15
daň z příjmů na straně zaměstnance * 11,16
odvody na SP a ZP – zaměstnanec 8,09dodatečná daňová zátěž vč. odvodů – zaměstnavatel 14,14 25,15
dodatečná daňová zátěž vč. odvodů – zaměstnanec 19,25CELKEM


*) Pro účely výpočtu pracujeme s daňovou sazbou 15 %


14,14  


 


44,39  


 V případě poskytnutí stravenky
v nominální výši 150 Kč na den, na kterou zaměstnanec nijak nepřispívá a zaměstnavatel ji tedy hradí plně, zaplatí zaměstnavatel na daních navíc cca 14 Kč. Ale v případě, že ve stejné výši poskytne peněžitý příspěvek, je celková dodatečná daňová zátěž více než třínásobná (44 Kč).

Pro štědré zaměstnavatele, kteří přispívají na stravování zaměstnanců částkou převyšující hranici 75,60 Kč na den, i pro jejich zaměstnance je tedy finančně výhodnější zůstat u tradičních stravenek.

U stravenek možná zůstanete i v případě, že se ve vaší firmě pracuje na 12-ti hodinové směny, máte pracovníky na DPP či DPČ apod. Ne všichni mají totiž právo daňového osvobození stravenkového paušálu využít.

Najděte si svou cestu

Jako zaměstnavatel si určujete, jakou formou podporujete stravování svých zaměstnanců. Pokud to okolnosti vyžadují, mohou někteří zaměstnanci dostávat příspěvek formou stravenkového paušálu a jiní formou stravenek nebo možnosti stravovat se v podnikové kantýně. Každý zaměstnanec však může v režimu daňového zvýhodnění čerpat v každém období vždy jen jednu z forem.

Pokud si stále nejste jistí, jaká forma příspěvku je pro vaši firmu a zaměstnance optimální, využijte naši nabídku konzultací. Rádi vám pomůžeme najít nejvýhodnější řešení.