Ke dni 26. 9. 2020 došlo na základě zákona č. 386/2020 Sb. ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daňová povinnost se tímto zákonem ruší pro všechna nabytí, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 nebo později. Poplatníci přitom měli povinnost podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva nebo v němž došlo k nabytí vlastnického práva u nemovitostí, které nejsou zapisovány do katastru. Fakticky se tak daň z nabytí ruší pro všechna nabytí nemovitostí, pokud byl vklad zapsán do katastru nemovitostí v prosinci 2019 nebo později.

Na uvedené případy zatím platil posun povinnosti podat daňové přiznání a uhradit daň do 31. 12. 2020, a to na základě rozhodnutí ministryně financí z důvodu mimořádné události Covid-19. Kdo doposud daňové přiznání nepodal a/nebo daň neuhradil, nemá vůči správci daně žádné povinnosti související s daní z nabytí a nemusí se tedy touto daní nadále zabývat.

Poplatníci, kteří již daň z nabytí uhradili, mohou požádat o vrácení zaplacené daně. Žádost, jejíž VZOR publikovala Finanční správa na svém webu, se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (tj. u finančního úřadu, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitost) a nemá předepsaný formulář. Pokud poplatník nemá u správce daně nedoplatky na jiné dani, bude přeplatek na dani z nabytí vrácen do 30 dnů od podání žádosti.

Související změny zákona o daních z příjmů

Zákonem č. 386/2020 Sb., který ruší daň z nabytí nemovitých věcí, jsou také změněna některá ustanovení zákona o daních z příjmů:

  • u nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021 dochází k prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje těchto nemovitostí od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let. Osvobození se ale uplatní i před uplynutím doby 10 let, pokud prodávající použije získané finanční prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby. Časový test pro osvobození prodeje nemovitostí, v nichž měl prodávající bydliště, nadále zůstává 2 roky.
  • u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření uzavřených od 1. 1. 2021 dochází ke snížení maximálního ročního odpočtu úroků, které lze odečíst od základu daně, ze stávajících 300 tis. Kč na 150 tis. Kč.