V průběhu léta předložila vláda Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o daních z příjmů, jejíž účinnost se očekává k 1. lednu 2021. Jedná se o součást sněmovního tisku č. 910 a prozatím proběhlo v Poslanecké sněmovně během července jeho první čtení. K druhému čtení uvedeného sněmovního tisku by mělo dojít v září 2020. 

Stravenkový paušál

Novela zákona o dani z příjmu pro rok 2021 obsahuje několik zásadních daňových změn. Jednou z nich je i úprava stravenkového paušálu, díky kterému budou mít zaměstnavatelé možnost přispívat zaměstnancům na stravování formou peněžního příspěvku. Pro zaměstnance bude tento příspěvek osvobozen až do výše 70 % horní hranice denního stravného.

Na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad v plné výši poskytnutého stravného, tedy i v případě vyššího příspěvku, než je horní hranice 70 % denního stravného.

Stravenkový paušál usnadní administrativu nejen zaměstnavatelům ale i podnikatelům přijímajícím stravenky. Zaměstnavatelé namísto přepočítávání stravenek po skončení měsíce jednoduše vyplatí zaměstnancům příslušný stravenkový paušál společně s čistou mzdou.

Zdanění úrokových příjmů

Další připravovaná změna se týká zdanění úrokových příjmů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Nově se osvobození těchto příjmů ruší a daň z takovýchto příjmů bude srážena zvláštní sazbou daně.

Oznamování nezdaňovaných příjmů vyplácených do zahraničí

Značnou administrativní úlevu přinese novela v oblasti spojené s oznamováním nezdaňovaných příjmů vyplácených do zahraničí. Nově by se měl měsíční limit pro povinné oznamování příjmů zvýšit ze současných 100 tisíc korun na 300 tisíc korun. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí zdaněných srážkovou daní se zatím nijak nemění.

Osvobození z prodeje nemovitostí

Významnou úpravu v oblasti osvobození od daně z příjmů přináší sněmovním tisk č. 866, jehož nosný návrh spočívá ve zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Společně se zrušením této daně navrhuje vláda zpřísnění v oblasti osvobození příjmů z prodeje nemovitostí.

Nově by mělo dojít k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí. Časový test by se měl prodloužit ze stávajících 5 let na 10 let. Majitel nemovitosti, který nemovitost prodá v době do 10 let od jejího pořízení, by příjem z tohoto prodeje měl zdanit. V současné době ke zdanění dochází jen tehdy, pokud doba od nabytí nemovitosti nepřevýší 5 let. Po vzoru nynějšího pravidla by i nově platilo, že v případě použití finančních prostředků z prodeje nemovitosti  na zabezpečení vlastních bytových potřeb, není podmínkou uplynutí časového testu 10 let pro uplatnění osvobození.

V průběhu srpna 2020 byl uvedený návrh zákona vrácen Senátem zpět do Poslanecké sněmovny s drobnými pozměňovacími návrhy. Opětovné hlasování o návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou se očekává v průběhu záři.

Zrušení superhrubé mzdy

Na úrovni politické dohody představila vláda návrh daňových změn, na jejichž základě by mělo dojít ke zrušení superhrubé mzdy. Touž u bude doprovázeno zavedením progresivní sazby daně z příjmu fyzických osob. Vedle 15% sazby daně bude zavedená sazba 23 %, kterou se budou danit příjmy přesahující základ daně ve výši 48 násobku průměrné mzdy (dle současných parametrů platných pro rok 2020 se jedná o roční příjem přesahující hranici 1.672.080 korun, resp. 139.340 korun měsíčně (tedy příjem, který podléhá v současné době solidárnímu zvýšení daně v celkové sazbě 22 %). Na rozdíl od solidární daně by však byla podle všeho tato progresívní daňová sazba aplikovaná na veškeré zdanitelné příjmy (např. i na příjmy z pronájmu nebo ostatní příjem), zatímco solidárnímu zvýšení daně podléhá v současnosti pouze příjem ze zaměstnání a z podnikání.   Ministerstvo financí by v nejbližších dnech mělo představit konkrétní návrh na zrušení superhrubé mzdy a předložit ho Poslanecké sněmovně.

V případě dotazů k tématu nás kdykoli kontaktujte.