Rok 2020 zatím přinesl řadu přeřazení zboží a služeb do nižších sazeb DPH. Poslední změny byly přijaté v rámci tzv. daňového balíčku, který byl schválený Poslaneckou sněmovnou 16. 6. 2020 a aktuálně čeká na vyhlášení ve Sbírce listin. Změn bylo opravdu hodně.

 • Dodání tepla a chladu přeřazeno do 10%-ní sazby s účinností od 1. 1. 2020.

V případech, kdy bude dodavatel tepelné energie díky tomuto přeřazení při zúčtování záloh pracovat s přijatými zálohami, které podléhaly při jejich úhradě různým sazbám DPH, je vhodné si připomenout následující pravidlo. Byly-li zálohy zdaněny několika různými sazbami, pak se při vypořádání přeplatku použije sazba té zálohy, která se (plně nebo částečně) vrací. Pro tyto účely platí fikce, že se vrací poslední záloha, resp. že se zálohy vrací „od konce“.

Bližší komentář lze najít na webu GFŘ.

 • S účinností od 1. 5. 2020 byla přeřazena do 10%-ní sazby DPH řada zboží a služeb, například:
  • stravovací služby, včetně podávaného točeného piva
  • dodání pitné vody „prostřednictvím vodovodů“
  • odvádění a čištění odpadních vod (tzv. „stočné“)
  • dodání e-knih
  • opravy obuvi
  • opravy jízdních kol

Stravovací služby

Pozornost je potřeba věnovat rozlišení případů, kdy se jedná skutečně o stravovací službu (snížená 10%-ní sazba) a kdy půjde o dodání zboží. Stánkový prodej jídla (např. různé kiosky, občerstvovací vozidla, stánky s občerstvením), kde je sice možnost zkonzumovat jídlo na místě, ale bez poskytování souvisejících doplňkových služeb (např. služby obsluhy, poskytnutí prostor určených ke konzumaci včetně nábytku – stoly, židle, poskytnutí umyvatelného nádobí a příborů apod.), představuje dodání zboží (zpravidla 15%-ní sazba), nikoli stravovací službu (10%-ní sazba). Pokud je zboží primárně určeno k odnesení s sebou, pak se opět nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží (např. pizza v krabici apod.).

Čepované pivo

 • Snížená 10%-ní sazba DPH bude aplikována pro točené pivo (alko i nealko) konzumované v restauračním zařízení.
 • Snížená 10%-ní sazba se použije i na nealko pivo v lahvi nebo plechovce, konzumované přímo v restauračním zařízení (tj. nalité do skleničky).
 • Naopak konzumace alkoholického piva v lahvi nebo plechovce v restauračním zařízení (tj. nalitého do skleničky), se podléhá základní sazbě 21%.
 • Točené alkoholické pivo konzumované mimo restaurační zařízení (např. pivo do džbánku, pivo ve stánkovém prodeji do kelímku), stejně jako prodej „lahváčů“ nebo plechovek s alkoholickým pivem, podléhá nadále základní 21%-ní sazbě DPH.
 • Nealkoholické pivo konzumované mimo restaurační zařízení, nebo jeho prodej v lahvích či plechovkách podléhá 15%-ní sazbě.

Pitná voda

Snížené 10%-ní sazbě DPH podléhá pouze pitná voda dodávaná vodovodem. Balená pitná voda nebo voda z nápojových automatů podléhá sazbě 15 %. Ta se použije také při dodání teplé vody, která byla vyrobena z pitné vody, a je dodávaná vodovodem.

Zákon neobsahuje žádná ustanovení, která by nařizovala rozdělit spotřebu pitné vody při jejím vyúčtování na období do 30. 4. 2020 a na období od 1. 5. 2020. Postupuje se tedy standardním způsobem, kdy se na celé plnění aplikuje sazba DPH platná k datu uskutečnění plnění, tedy ke dni odečtu z měřícího zařízení, výjimečně ke dni propočtu skutečné spotřeby. Pokud bude dodavatel pitné vody pracovat při zúčtování záloh s přijatými zálohami v různých sazbách DPH, daň uplatněná ze záloh se nemění a na nedoplatek se aplikuje sazba DPH platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Vyjde-li přeplatek, postupuje se podle již zmíněného pravidla, kdy se zálohy vrací „od konce“.

Bližší komentář je opět k nalezení na webu GFŘ.

 • Po vyhlášení ve Sbírce zákonů dojde k rozšíření 10%-ní sazby na další vybrané služby.

Do 10%-ní sazby spadnou ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce (např. fotbalová či hokejová utkání, kina a divadla), využívání sportovních zařízení (např. fitcentra a sauny) a osobní doprava lyžařskými vleky.