Od roku 2015 majú slovenské firmy možnosť platiť nižšiu daň z príjmu vďaka tomu, že robia vlastný výskum a vývoj. Funguje to tak, že časť nákladov na projekty výskumu a vývoja sa duplicitne odpočítajú od základu dane. Ide o tzv. „super odpočet“ podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ako postupovať pri uplatnení „super odpočtu“?

Vzhľadom na množstvo nejasností bol v apríli 2016 vydaný metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Pokyn sa snaží bližšie popísať pravidlá a postupy pre uplatnenie tohto daňového zvýhodnenia. Asi najdôležitejšie usmernenie, ktoré pokyn uvádza, je vymedzenie činností výskumu a vývoja pre účely dodatočného odpočtu. V pokyne ďalej nájdete návod, ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať pri uplatňovaní tejto daňovej podpory. Metodický pokyn môžete stiahnuť tu.

Kto už „super odpočet“ uplatnil?

Podľa zákona je Finančná správa SR povinná do 3 mesiacov zverejniť zoznam daňových subjektov, ktoré dodatočný odpočet na výskum a vývoj uplatnili. Zatiaľ je k dispozícii zoznam len tých subjektov, ktoré si tento odpočet uplatnili pri podaní daňového priznania k 31. 3. 2016. Celková daňová úspora týchto „50 pionierov“ sa vyšplhala až na 867 tis. eur. Zoznam si môžete stiahnuť tu.

Potrebujete poradiť so „super odpočtom“?

Zdá sa Vám to komplikované alebo riskantné? Nečudujeme sa Vám. Preto si postup môžete s nami zadarmo prekonzultovať. Najťažšie je rozoznať, ktoré činnosti spĺňajú kritéria výskumu a vývoja. Ak sa vám podarí nadstaviť celú agendu správne, každý rok ušetríte desaťtisíce eur navyše.

Autorem příspěvku je Ing. Martin Gondár, jednatel společnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o. V případě Vašeho zájmu Vám pracovníci společnosti LERIKA rádi zprostředkují příslušný kontakt.