1919/06/2020

Tax package supporting anti-crisis measures in connection with COVID-19 situation

Autor |19/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

We would like to inform you about the approved tax package supporting further anti-crisis measures wich was signed by the President and is currently waiting for its announcement in the Collection of Deeds:

It will be possible to claim a tax loss retrospectively, even for the two last tax periods preceding the tax period in which […]

1616/06/2020

Daňový balíček jako protikrizové opatření v souvislosti s COVID-19

Autor |16/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o schváleném daňovém balíčku podporujícím další protikrizové opatření. Novela zákona prošla 16. 6. 2020 Poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis Prezidenta.

DAŇOVÝ BALÍČEK

• Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně, a to i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud […]

1111/06/2020

June 2020 – Submission of income tax return postponed until 18th August 2020

Autor |11/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Dear clients and business partners,

We would like to inform you about the following new measures adopted by the government in connection with coronavirus situation in the Czech Republic, called as a “liberation package” no. 3:

• Late submission of the income tax return 2019 as well as payment of the tax for 2019 will be tolerated […]

1111/06/2020

Červen 2020 – Platba daně z příjmů posunuta do 18.08.2020

Autor |11/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o dalším z opatření přijatých vládou ČR v souvislosti s koronavirovou situací v České republice:

• Bude tolerováno pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 pro všechny fyzické osoby, pokud podání přiznání i platba daně proběhne nejpozději do […]

2525/03/2020

Odpuštění čtvrtletních záloh na daň z příjmů

Autor |25/03/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Dne 24.3.2020 bylo ve finančním zpravodaji zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení, které se týká uplatnění superhrubé mzdy u zaměstnanců podléhajících odvodu zahraničního pojištění.

Všechny právnické i fyzické osoby, kterým podle standardních pravidel vzniká povinnost […]

2424/03/2020

Březen 2020 – Daňová opatření v souvislosti se situací COVID-19

Autor |24/03/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o opatřeních přijatých nebo právě projednávaných vládou ČR v souvislosti s koronavirovou situací v České republice.

Přijatá daňová opatření:

• Pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 bude tolerováno pro všechny osoby (fyzické i právnické osoby), které jsou povinny […]

2424/03/2020

March 2020 – Tax measures addopted due to the coronavirus situation

Autor |24/03/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Dear clients and business partners,

we would like to inform you about the following measures adopted by the government in connection with coronavirus situation.

Tax measures already taken:

• Late submission of the income tax return 2019 as well as payment of the tax for 2019 will be tolerated for all persons (both individuals and legal entities), who […]

808/06/2019

Novela EET

Autor |08/06/2019|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna schválila dne 07.06.2019 ve 3. čtení vládní návrh novely zákona o EET, ve znění pozměňovacích návrhů. Novela řeší především náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb a možnost pro nejmenší podnikatele evidovat své tržby v tzv. off-line režimu.

Novela míří do Senátu.

Více v tiskové zprávě MF ČR.

606/02/2019

Daňový balíček 2019 zpátky ve sněmovně, aneb zvýšení výdajových paušálů v ohrožení?

Autor |06/02/2019|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

O daňovém balíčku 2019 a změnách, které přinese, jsme psali podrobně v našich lednových Tax News. Řadu z nás potěšilo zvýšení výdajových paušálů živnostníků na úroveň roku 2017.

Bohužel nic není jednoduché a na definitivní podobu novely zákona o daních z příjmů si budeme muset počkat o chvilku déle, než jsme doufali. Existuje i teoretická možnost, že […]

2222/01/2019

Karenční doba zrušena

Autor |22/01/2019|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Dnes došlo v Poslanecké sněmovně k přehlasování veta Senátu a ke schválení novely zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Novelu musí ještě podepsat prezident, nicméně je velmi pravděpodobné, že ustanovení, které ruší dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrada mzdy podle § 192 a násl. zákoníku práce, nabude účinnosti dle očekávání, tedy […]