Poslanecká sněmovna projednala dne 21. října 2020 ve zrychleném jednání vládní návrh zákona o poskytnutí kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky.

Návrh zákona míří nyní do Senátu. Po jeho vyhlášení může Finanční správa přijímat první žádosti o výplatu bonusu. Kompenzační bonus vychází z modelu využitého při jarní vlně koronavirové epidemie. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa částku 500 Kč. Kompenzační bonus náleží podnikatelům a společníkům malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kteří o něj mohou požádat u místně příslušného správce daně.

Bonus náleží za každý den uzavření provozovny nebo omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí (např. v pohostinství, kultuře, sportu aj.), a to za dobu nouzového stavu od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností případného prodloužení. V tuto chvíli tedy kompenzační bonus může činit až 15.500 Kč za 31 dní nouzového stavu. Podmínkou pro čerpání kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který je přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, rozhodující je tzv. dominantní zdroj obživy.

Vedle podnikatelů, jejich provozy byly přímo zasaženy vládními opatřeními, mohou o bonus zažádat i podnikající osoby,  kteří jsou na přímo zavřené obory dodavatelsky významně navázány. V úvahu přichází například vztah restaurace – dodavatel surovin nebo posilovna – fitness trenér. Podmínkou pro nárok na bonus je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za příslušné období. 

Mezi možné příjemce kompenzačního bonusu jsou zažazeny i osoby působící na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to nejméně po dobu 3 kalendářních měsíců, za které za ně zároveň zaměstnavatel odváděl dávky nemocenského pojištění.

Oproti jarnímu období není pomoc v podobě kompenzačního bonusu tolik plošná a je více cílená na podnikatele nejvíce zasažené utlumeným sektorem ekonomiky. Současně je zakázaná kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z dotačních programů COVID).